H U I S R E G E L S

en voorwaarden

Graag ontvangen wij jouw band, koor, theatergroep of andere muzikale samenstelling.

Maar wij benadrukken onze gasten om zich aan onderstaande huisregels te houden:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Annuleringen moeten minimaal 24 uur voor aanvang van de oefensessie worden gemeld. Bij te late annuleringen wordt de huur doorberekend.

- Bands dienen de oefencabine tijdig te verlaten.

- Gedurende de huurperiode is de band verantwoordelijk voor de oefencabine en alle hierin aanwezige apparatuur.

- We rock studio is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van apparatuur en andere eigendommen van derde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Roken is binnen niet toegestaan, buiten uiteraard wel.

- Eigen eten & drinken meenemen is toegestaan, echter niet consumeren boven onze apparatuur.

- Het gebruik en de handel in zowel soft als harddrugs is binnen of op het terrein van de studio verboden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Slijtage is uiteraard normaal, maar bij sprake van opzettelijk onjuist gebruik zullen de gemaakte kosten worden verhaald.

- Eventuele gebreken aan apparatuur of andere zaken binnen de oefencabine dienen direct na constatering gemeld te worden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Publiek is uitsluitend in overleg met We - rock studios toegestaan.

- Het gebruik van discriminerende/racistische teksten is verboden.

- Dit zelfde geldt voor discriminerend/racistisch gedrag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------