Home

 

WELKOM

We-R O C K  Rehearsal Studios


7 dagen per week open ! 24 / 7

1 uur  12,50 EUR

Gratis parkeerplaats !

 

HomeBase Of

H U I S R E G E L S

–     Annuleringen moeten minimaal 24 uur voor aanvang van de oefensessie worden gemeld. Bij te late annuleringen wordt de huur doorberekend.

–     Gedurende de huurperiode is de band verantwoordelijk voor de oefencabine en alle hierin aanwezige apparatuur.

–     Roken is binnen niet toegestaan, buiten uiteraard wel.

–     Eigen eten & drinken meenemen is toegestaan, echter niet consumeren boven onze apparatuur.

–     Slijtage is uiteraard normaal, maar bij sprake van opzettelijk onjuist gebruik zullen de gemaakte kosten worden verhaald.

–     Eventuele gebreken aan apparatuur of andere zaken binnen de oefencabine dienen direct na constatering gemeld te worden.

W e – R o c k Studios   |   Industrieterrein Noordersluis   |   Kaapstanderweg nr. 23-06   |   Lelystad   |   06 –  2 4 2 2 . 9 8 7 0   |   ericwildeboer@gmail.com